Atila Čengeri i Novka Mojić razgovarali sa predstavnicima Udruženja distrofičara

Novi Sad, 15. septembar– Pokrajinski sekretar za zdravstvo dr Atila Čengeri i pokrajinski sekretar za demografiju i socijalnu politiku Novka Mojić danas su u zgradi Vlade Vojvodine razgovarali sa predstavnicima Udruženja distrofičara iz Županije Čongrad, Republika Mađarska i predstavnicima distrofičara Južnobačkog okruga.

Povod za sastanak je upoznavanje sa sadašnjom situacijom obolelih od ove teške bolesti i ostvarivanje prava osoba sa invaliditetom u našoj zemlji.

Na osnovu dosadašnjih iskustava predstavnika distrofičara iz Županije Čongrad, koja ukupno broji 28 udruženja, Mađarska je mogućnosti da se zadovolje osnovne životne potrebe donekle prilagodila osobama sa distrofijom. Ovde se posebno misli na prilaze zdravstvenim, obrazovnim, kulturnim i drugim javnim ustanovama, zatim na javni saobraćaj, uz napomenu da su dobili i internacionalne nalepnice i pokaznice kada su u pitanju javni parkinzi. Po rečima

Novke Mojić, pokrajinski sekretarijat za demografiju i socijalnu politiku ima u budžetu sredstva namenjena za socijalnu politiku u Vojvodini i ona ove godine iznose oko 60 miliona dinara ukupno, a dve trećine tih sredstvava namenjeno je raznim socijalnim ustanovama, kojih u Vojvodini ima 27. Ostatak novca ide udruženjima, među kojima se nalazi i udruženje distrofičara.

Svake godine, naglasila je Novka Mojić, sekretarijatu se obraćaju predstavnici udruženja, sa zahetvima da im se pomogne u lečenju, rehabilitaciji i sa zahtevima za novogodišnje paketiće najmlađima. Vlada Vojvodine je pre nekoliko godina za potrebe osoba obolelih od distrofije u zgradi napravila i specijalizovani lift, kojim oni mogu nesmetano da uđu u zgradu. Naš dalji rad biće usmeren da zajedno sa Sekretarijatom za zdravstvo uputimo inicijative lokalnim samoupravama da reše prilaze u razne institucije. Pokušaćemo da uputimo inicijativu Narodnoj skupštini da se za sve osobe sa invaliditetom naprave jedinstvene pokazne karte, kako bi se ovi ljudi što lakše kretali.

Pokrajinski sekretar za zdravstvo dr Atila Čengeri je rekao da je ovo drugi susret našeg i mađarskog udruženja, prvi se održao tokom avgusta ove godine u Čongradu, a danas smo im mi domaćini.

– Tokom razgovora saslušali smo njihova iskustva i korake koje su oni preduzeli, koji će nama olakšati put u rešavanju tekućih problema vojvođanskog udruženja osoba obolelih od distrofije, a njih u Vojvodini trenutno ima preko 350, dok desetinu vojvođanske populacije čine osobe sa invaliditetom.

Izvor:

http://www.demograf.vojvodina.gov.rs/index.php/src/novosti/34-saopstenja/125-atila-engeri-i-novka-moji-razgovarali-sa-predstavnicima-udruenja-distrofiara.html

 

Prevedi »