Konsultativni sastanak Ministarstva zdravlja I organizacija civilnog društva

U Palati srbija je 22.januara održan konsultativni sastanak Ministarstva zdravlja sa organizacijama civilnog društva, na kojem među stotinka predstavnika bila I naša Aleksandra Panović.Nakon pozdravnih reči direktorke kancelarije, okupljenima se obratio pomoćnik ministra dr.sci.med.Darko Laketić I predstvio im plan rada Ministarstvazdravlja za 2014 god.sa posebnim osvrtom na pravni okvir I propise koje ce biti usvojeni tokom godine.Gđa radmila Ivanek, posebna savetnica ministra govorila je o primeni Zakona o zaštiti pacijenata koji je usvojen prošle godine.

U okviru sesije o predlozima mehanizama saradnje između ministarstva I OCD-a govorila je dr Dubravka Šaranovic, viši savetnik u Sektoru za javno zdravlje I programsku zdravstvenu zaštitu, koja je izrazila otvorenost Ministarstva za saradnju sa OCD.Ona je naglasila potrebu I spremnost ministarstva da se ovakvi sastanci održavaju kvartalno,napomenuvši da su u budzetu izdvojena srdestva za konkurse OCD-a I druga stručna udruženja.Konkursi će biti objavljeni u vidu javnih poziva, sa unapred utvrđenim kriterijumuma , prioritetima konkursa,bodovanim listama za projekte kao I multisektorskom komisijim koja će vršiti selekciju uspešnih projekata.Planirano je I organizovanje seminara na kojem će se organizacijama pružiti potrebna znanja o pisanju projekata.

U toku diskusije koja je nakon toga usledila odgovore na mnogobrojna pitanja davalo je I pet pomoćnika ministra iz različitih sekotora:Gordana Basta iz Sektora za zdravstveno osiguranje,Zoran Kovačević iz sektora za organizaciju zdravstvene službe,Slavka Lakićević sektor za pravne poslove,Slobodammarković sektor za budžetsko finansiranje  I Zoran Vučić iz sektora za inspekcijske poslove.

Diskusija je otvorena sa temom o nedavno usvijenom Zakonu  o ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu dece,trudnica I porodilja I spornom članu koji se odnosi na formiranje registra u RFZO o prekidima trudniće.

Na skupu smo imali priliku da prikazemo kratku prezentaciju o radu našeg udruženja koju nam je pripremio naš član upravnog udbora Pastor Šandor dok se razgovor vodio oko sledećih tema:propisi Ministarstva zdravlja ,potreba za uključivanjem OCD-a  u donošenje I primenu propisa,savetnici pacijenata,lokalni saveti za zdravlje,vođenje evidencije o prigovorima pacijenata, povlačenje velikog donator,Globalnog fonda koje se očekuje u junu 2014 god. Dovodi do potrebe da Ministarstvo omogući odživost organizacija koje su do sada bile pod pokroviteljstvom Globalnog fonda.razgovor se vodio I oko pitanja korupcije u zdravstvu I načinima za njeno sprečavanje,potrebe za saradnjom različitih ministarstava I sektora,pristupačnosti domova zdravlja osobama sa invaliditetom,izdavanja zdravstvenih knjižica osobama romske nacionalnosti koji su bez prebivališta I brojnim drugim temama.

Intezivna diskusija pokazala je da postoji jasna I velika poterba za primenom usvojenih propisa naročitio na lokalnom nivou.Predstavnici udruženja  iskazali su potrbu za posebnim sastankom kome bi prisustvovali I predstavnici Republickog fonda za zdravstveno osiguranje kao I zelju da se ubuduće organizuju tematski sastanci sa manjim brojem učesnika.Predstavnik saveta udruženja pacijenata Srbije istakao  je da bi bilo dobro da prilikom narednih sastanaka I predstavnici OCD budu govornici I da se kompletna organizacija sastnaka odvija u saradnji ministarstva,Kancelarije I OCD-a.

Pomoćnik ministra Zoran Kovačević obavestio je ucesnike o jedinstvenom integrisanom sistemu u zdravstvu,uvođenju elektronskih zdravstvenih kartona za sve pacijente, elektronskom zakazivanju pregleda u bolnicama, kao I centralizovanim data centrima.

Darko Laketić je odgovorio na pitanje o povlačenju Globalnog fonda, rekavši da je partnerstvo nacionalne Kancelarija za HIV, Sektora za javno zdravlje I OCD neophodno u tom smislu. Takođe, rekao je da će Ministarstvo uputiti Preporuku scim jedinicama lokalne samouprave, o obavezi osiguravanja pristupačnosti Domova zdravlja za osobe sa invaliditetom.

Pomoćnica Gordana Basta je u vezi sa Zakonom o ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu dece, trudnica I porodilja naglasila da tu nema zloupotreba kako se često u medijima ističe, već se radi o objektivnoj činjenici prekida trudnoće koja je osnova prava na zdravstveno osiguranje.

Prevedi »