Letnji kamp ”Glavu gore – 2008” Banja Kanjiža 18.jul – 20.jul

U Letnjem kampu «Glavu gore» u banji Kanjiži učestvovalo je 44-oro dece sa 35 roditelja i 4 predavača. Sva deca su predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta tj. od 2 do 14 godina.

U okviru Letnjeg kampa «Glavu gore» održane su sledeće tematske radionice:

  •    “Biserom do drveta”
  • «Cvet u aluminijumu»
  • «Bunar želja»
  • «Akvarel»
  • «Kutija za mamin nakit I»
  • «Kutija za mamin nakit II»
  • «Biserna ogrlica»

Zajedno sa pomenutim radionicama deca su imala fizikalan tretman pod lekarskom kontrolom.

Cilj je bio da se za ovih deset dana kod dece postigne psihičko rasterećenje, da se upoznaju sa sličnostima i razlikama između sebe i drugih, da shvate i prihvate sopstvenu induvidualnost kao i induvidualnost drugih osoba i da se lakše suoče sa poteškoćama koje za njih donosi svakodnevni život.

Prilikom rada sa decom sva su bila veoma spremna za svaku vrstu saradnje pogotovo su bila oduševljena sa radionicama.   Grupa od četrdesetčetvoro dece je bila vrlo simpatična po sastavu.  Njihov uzrast nije predstavljao problem za druženje i učestvovanje u radionicama.  Na svim tematskim radionicama je dakle kontinuirano učestvovalo 44 dece.

Radionice vezane za upoznavanje drugih i za spoznavanje sopstvenih želja i mogućnosti su uspešno izvedene. Pratioci su bili sve vreme uz decu da bi im pomogli u kretanju, u dodavanju bojica i slično. Zbog otežanog kretanja dece obolele od neuromišićnih bolesti mogućnosti za igre i zabave na radionicama su bile veoma ograničene.        Deca su u međusobnim odnosima bila opuštena i otvorena. Niko od njih nije izneo negativno iskustvo kao što je odbacivanje od strane drugih, ismevanje od strane okoline i sl.

Sve to može poslužiti kao osnova za dalji razvoj njihove ličnosti, pa i kao putokaz za njihove roditelje, koji ih sada možda i previše štite od životnih izazova.

Posebnu zahvalnost za realizaciju ovog Letnjeg kampa dugujemo Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike Republike Srbije,Gradskoj upravi  Skupštine grada Novog Sada – zaduženom za socijalnu zaštitu.

Isečak iz biltena: Kanjiža 2008,

urednik: Anđelka Samardžić

Prevedi »