Letnji kamp – GLAVU GORE 2013

Udruženje distrofičara Južnobačkog okruga, u 2013.godini, pored svojih redovnih aktivnosti, planiralo je i sporovelo po deveti put projekat Letnji kamp «Glavu gore – 2013.» u periodu od 16. do 24. jula 2013. godine na Srebrnom jezeru, za decu osnovnoškolskog uzrasta obolelu od progresivne neuromišićne distrofije; uz učešće ukupno 82 učesnika, dece i njihovih pratilaca iz ostalih organizacija Saveza distrofičara Vojvodine.

Projekat Letnji kamp «Glavu gore – 2013.» za cilj je imao:

-prevazilaženje izolacije dece distrofičara zbog ograničenja nametenim fizičkim hendikepom, uz brojne arhitektonske i psihološke barijere

-resocijalizacija dece distrofičara kroz susrete i druženja, koji nisu u stanju da samostalno prevaziđu svoj hendikep

– sticanje osećanja jednakosti i prihvatanja, jačanje samopouzdanja, samopoštovanja i poboljšavanje raspoloženja.

Vrednost projekta iznosila je 1.349.436,00 dinara.

U Letnjem kampu «Glavu gore – 2013.» na Srebrnom jezeru učestvovalo je ukupno  učesnika od toga 42-oje dece sa 40 roditelja-pratilaca. Sva deca su predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta iz svih organizacija sa teritorije Vojvodine iz Novog Sada njih 23 –oro sa 26-toro roditelja, iz Pančeva njih 9 sa 6 roditelja, iz Kikinde njih 8 sa 4 roditelja iz Sombora 1 devojčica sa roditeljima iz Subotice 1 dete sa 2 pratioca dok je i ove godine izostalo učešće dece iz Srema.

U okviru Letnjeg kampa «Glavu gore – 2013.» održano je više tematskih radionica i možemo slobodno zaključiti da su radionice uspele da ostvare osnovni cilj: pomogle su da se kod dece obolele od neuromišićnih bolesti formira pozitivna slika o sebi, da steknu još više samopouzdanja u kontaktu sa ostalim obolelima i sa zdravim ljudima oko sebe i da osete da kroz davanje drugima i kroz primanje od drugih obogaćuju sebe.

Deca su mogla osetiti ponos i zadovoljstvo prilikom rešavanja zadataka u radionicama i uživati u ličnim i zajedničkim dostignućima.

Svakodnevno smo počinjali dan polasatnim vežbama disanja u kojima su učestvovali svi učesnici kampa. Vežbe disanja prilagodjene su učesnicima, rade se sedećki, svako radi u granicama svojih mogućnosti, pokrećemo delove tela koje možemo i koliko možemo, dišemo određenom brzinom …/ Ti časovi su se odvijali u blizini jezerea, na terasi hotela svakodnevno u 8 sati izjutra i u večernjm terminu od 19 časova. Vežbe je vodio diplomirani lekar opšte prakse dr Ivan Nović, a vežbe disanja utiču da vazduh koji udišemo pravilno iskrorištavamo, pluća osnažujemo a samim tim i mozak, srce i druge organe.

U prepodnevnim časovima smo imali kreativno umetničko-psihološke radionice za decu koje su trajale oko 2 sata. U tim radionicam su učestvovai braća i sestre bez invaliditeta i deca čiji su roditelji sa invaliditetom. Aleksandra sekretara Udruženja distrofičara je bila voditeljka radionica uz nesebičnu podršku doktora Ivana. Polaznici su imali radionice sa istim ciljem ali su često tehnike rada bile različite. Radionice “Šta je sreća”, “Šolje lepih reči i poruka”, “Srećno lice-poklon mojim roditeljima”, “Ja-svest o sebi”, “Drugarstvo-venci sreće”,  “Vremenskom prognozom do ličnih raspoloženja”, “Ko peva zlo ne misli”. Sve radionice su imale za cilj razvijanje samopouzdanja i bolje komunikacije sa okruženjem. Radionice su obilovale crtanjem, kreativnim radom sa materijalom iz prirode, seckjanjem, pričom, razvoj i podsticaj kreativnost. Posebno se isticala važnost samostalnog rada, što se deci sa invaliditetom veoma često uskraćuje, onemogućava. Takođe je bio cilj da se vratimo i osvestimo potrebu za lepim rečima i nematerijalnim davanjem.

Sa roditeljima se svakog dana držila naša radioničarka psihoterapeutkinja Sofija Stanojčić, čije je višegodišnje iskustvo na kapovima sličnog tipa, i sama njeno obrazovanje; bilo nam je od velikog značaja. Koja je sa roditeljima radila radionice za iskazivanje shvatanja, prihvatanja hendikepa kod svoje dece.

Sve ovo dobijeno na ovom kampu može im poslužiti kao osnova za dalji razvoj njihove ličnosti, pa i kao putokaz za njihove roditelje, koji ih sada možda i previše štite od životnih izazova.

Posebnu zahvalnost za realizaciju ovog projekta Letnjeg kampa – 2013. dugujemo Ministarstvu rada i socijalne politike Republike Srbije tj. Sektoru za zaštitu osoba sa invaliditetom koje je pokrilo projekat u iznosu od 800.000,00 dinara, Pokrajnskom sekretarijatu za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju koje je pokrilo iznos od 300.000,00 din. a ostatak je pokrilo samo Udruženje iz sopstvenih sredstava u iznosu od 249.436,00 dinara.

Pregled Troškova

  1. Troškovi boravka učesnika
    «Letnjeg kampa»                     1.349.436,00  din.
  2. Honorari stručnog tima sopstveno učešće
  3. Prevoz učesnika
    «Letnjeg kampa» sponzorstvo

GRADA NOVOG   SADA                                 Službe za zajedničke poslove

  1. Organizacioni troškovi za realizaciju projekta sopstveno učešće

Svega Troškovi  1.349.436,00 din.

SEKRETAR

s.r.PANOVIĆ ALEKSANDRA

Prevedi »