,,Letnji kamp – GLAVU GORE 2014,, od 14.-20.jul 2014.god.

Udruženje distrofičara Južnobačkog okruga, je u 2014.godini, pored svojih redovnih aktivnosti, planiralo je i sporovelo po deseti put projekat Letnji kamp «Glavu gore – 2014.» u periodu od 14. do 20. jula 2014. godine u Banji Kaniža, za decu osnovnoškolskog uzrasta obolelu od progresivne neuromišićne distrofije; uz učešće ukupno 82 učesnika, dece i njihovih pratilaca iz ostalih organizacija Saveza distrofičara Vojvodine.

Projekat Letnji kamp «Glavu gore – 2014.» za cilj je imao:

-prevazilaženje izolacije dece distrofičara zbog ograničenja nametenim fizičkim hendikepom,uz brojne arhitektonske i psihološke barijere

-resocijalizacija dece distrofičara kroz susrete i druženja, koji nisu u stanju da samostalno prevaziđu svoj hendikep

– sticanje osećanja jednakosti i prihvatanja, jačanje samopouzdanja, samopoštovanja i poboljšavanje raspoloženja.

        Vrednost projekta iznosila je 1.159.620,00 dinara.

U Letnjem kampu «Glavu gore – 2014.» u Banji Kanjiža učestvovalo je ukupno  učesnika od toga 42-oje dece sa 40 roditelja-pratilaca.Sva deca su predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta iz svih organizacija sa teritorije Vojvodine iz Novog Sada njih 23 –oro sa 26-toro roditelja, iz Pančeva njih 9 sa 6 roditelja, iz Kikinde njih 8 sa 4 roditelja iz Sombora 1devojčica sa roditeljima iz Subotice 1 dete sa 2pratioca dok je i ove godine izostalo učešće dece iz Srema.

Posebnu zahvalnost uz manji napor oko sprovođenja Zakona o javnim nabavkama, za realizaciju ovog projekta Letnjeg kampa – 2014.dugujemo Ministarstvu rada i socijalne politike Republike Srbije tjSektoru za zaštitu osoba sa invaliditetom koje je pokrilo projekat u iznosu od 658.200,00 dinara,Pokrajnskom sekretarijatu za zdravstvo,socijalnu politiku i demografiju koje je pokrilo iznos od 500.000,00 din. a ostatak je pokrilo samo Udruženje iz sopstvenih sredstava u iznosu od 1.420,00 dinara.

Pregled Troškova

  1. Troškovi boravka učesnika «Letnjeg kampa»                     1.159.620,00  din.
  2. Honorari stručnog tima                                             sopstveno učešće
  3. Prevoz učesnika «Letnjeg kampa»                   sponzorstvo GRADA NOVOG SADA

Službe za zajedničke poslove

  1. Organizacioni troškovi za realizaciju projekta                    sopstveno učešće    

            Svega Troškovi                                                         1.159.620,00 din.

 SEKRETAR

PANOVIĆ ALEKSANDRA

Prevedi »