„Suncokret“ Radionice 2010

Od juna meseca, uz podršku Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike, realizuju se psihosocijalne radionice podrške roditeljima dece sa mišićnom distrofijom -“Suncokret”. Do sada je održano 8 radionica u kojima su roditelji upoznati sa: osnovama uspešne komunikacije i asertivnim pravima, konstruktivnom rešavanju konflikata, metodama efikasnih pitanja za suočavanje i prevazilaženje stresa; efikasnim načinima za organizovanje vremena i sl. U okviru ovog programa, voditeljica radionica je posetila deset porodica polaznika radionica kako bi se upoznala sa karakteristikama odnosa članova u porodici, njihovim potrebama i  specifičnom problematikom sa kojom se suočavaju. Počev od septembra, za sve članove i člance udruženja, koji to žele obezbeđena je i psihosocijalna pomoć u vidu kućnih poseta. Radionice vodi Sofija Stojčić, dipl. psihološkinja i psihoterapeutkinja.

U julu mesecu, Udruženje je realizovalo 9. letnji kamp «Glavu gore» za sedamdeset dvoje dece od 3 -16 godina. Deca koja imaju mišićnu distrofiju su imala prilike da učestvuju u različitim radionicama koja im podstiču samopouzdanje, kreativnost dok je istovremeno tokom ovih 10 dana za roditelje bila obezbeđena psihosocijalna pomoć.

Krajem juna, počela je pripremna faza projekta „Umetnost ruši zidove“ koje je podržalo Ministarstvo kulture Republike Srbije. Početkom septembra u okviru ovog projekta počinju Filmske radionice u toku kojih će naši članovi/ce (po principu inkluzivnosti) zajedno sa osobama bez invaliditeta učiti o procesu nastanka kratkog filma, i nakon kojih će imati mogućnost da individualno, u paru ili manjoj grupi snime kratak film o životu, radu i dostignućima osoba sa invaliditetom. Cilj ovog projekta je višestruk: Osnaživanje i jačanje kapaciteta osoba sa invaliditetom koje se bave (ili žele da se bave) filmskom umetnošću i podsticanje na njihovo uključivanje u redovne tokove društva, pre svega u umetnost i filmsko stvaralaštvo; Povećanje svesti šire javnosti o položaju osoba sa invaliditetom i potrebi za stvaranjem pristupačnog okruženja; Unapređenje kvaliteta života osoba sa invaliditetom kroz povećanje njihovog samopouzdanja; Podsticanje inkluzije osoba sa invaliditetom. Radionice će voditi eminentni stručnjaci iz oblasti režije i filma.

U okviru svojih redovnih aktivnosti, za zainteresovane članove/ce, po prvi put Udruženje organizuje „Trening asertivnog i samopouzdanog ponašanja”. Asertivni trening je edukativno iskustveni kurs, koji se organizuje u vidu kreativnih radionica, uz role play vežbe, igrice, predavanja i vežbice. Trening omogućava učesnicima/cama sticanje veština za samopouzdano i asertivno ponašanje [1]. To znači da će učesnici naučiti kako da se zauzmu za sebe, samouvereno izraze svoje potrebe i stavove, izbegnu manipulaciju i konflikt (ili da ga konstruktivno reše) , asertivno upute i prime kako pohvalu, tako i kritiku.

Trening počinje u utorak 22.septembra (posle 14 h); Trajanje 1 radionica nedeljno 60-90 min,. Ukupno 8-10 radionica (zavisno od potreba grupe). Mesto održavanja: prostorije Udruženja distrofičara južnobačkog okruga. Trening vodi Milesa Milinković, dipl. pedagoškinja i sertifikovana voditeljica asertivnog treninga.

Prevedi »