Terapijske novine u lečenju mišićne distrofije Hotel „Putnik“ 31.okt.

Dr. Slobodan Sekulić specijalista dečiji neurolog je održao predavanje o terapijskim novinama u lečenju mišićne distrofije u hotel „Putnik“ 31.oktobra. U izlaganju je govorio o mehanizmima oštećenja mišića, eksperimentalni modelima, o terapiji zamene genima… i na kraju je zaključio sledeće:

„Sadašnji pristup lečenju mišićne distrofije treba da da pacijentu i njegovoj familiji ne samo afirmativan pristup lečenju već i da pacijente što duže održi pokretnim do vremena koje kako sada stvari stoje i nije tako daleko kada će molekularna biologija ponuditi konkretno lečenje. U ranim fazama bolesti pasivno istezanje mišića i aplikacija noćnih udlaga može da odgodi pojavu kontraktura. Decu treba ohrabrivati da praktikuju vežbe koliko kod mogu. Fizikalna terapija može biti od pomoći u sprečavanju pojave kontraktura na skočnim zglobovima i zglobu kuka. Kada se jednom jave kontarkture se više fizikalnom terapijom ne mogu kupirati. Zbog progresivne fibroze mišića kontrakture se često pojavljuju uprkos revnosnom primenjivanju vežbi. Ukoliko se sa fizikalnom terapijom preteruje ona može da ubrza propadanje mišićnim vlakana tako da je treba racionalna primenjivati. Njen efekat se može pratiti preko nivoa CPK u krvi. Dok je dete pokretno veliki hirurški zahvati se ne preporučuju. Kod uznapredovalih slučajeva preporučuje upotreba podupirača za kičmeni stuba pre nego kolica zbog toga što upotreba kolica pogoduje nastanku skolioze. Dugački periodi inaktivnosti u postelji nakon hirurških-ortopedskih operacija, takođe poguduju nastanku kičmenih deformiteta. Stoga ih treba primenjivati samo kada je stvarno potrebno. Treba reći da se kod manjeg broja pacijenata sa oboljenjima mišića tokom operacije može razviti anestezijom uzrokovana maligna hipepireksija. To je propadanje mišića praćeno visokom temperaturom, povišenim tonusom mišića i predstavlja potencijalno smrtosno oboljenje. Izazvano je halotanom ili sukcinilholinom. Da bi se ovo izbeglo kad kod je moguće treba upotrebljavati spinalnu ili lokalnu anesteziju. Pre opšte anestezije treba ordinirati dantrolen koji sprečava ovu komplikaciju. Preporučuje se tiopental u opštoj anesteziji a telesna temperatura treba da se prati celim tokom operacije.“

P.Š

 

Prevedi »