Umetnost ruši zidove 2010

U sredu 08. decembra 2010. u 13 časova u press Sali Izvršnog veća, održana je konferencija za medije na kojoj je predstavljen projekat  UMETNOST RUŠI ZIDOVE.

            Na konferenciji su govorili Dr Jegeš Zoltan – Pokrajinski sekretar za obrazovanje, Milesa Milinković- Koordinatorka projekta, Zoran Cvetković-Voditelj filmskih radionica i supervizor, dr filmologije u struci teorija i estetika filma i režiser u TV Vojvodina. i Biljana Savić, montažerka slike i zvuka.

Projekat UMETNOST RUŠI ZIDOVE je realizovalo Udruženje distrofičara Južnobačkog okruga uz podršku Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje APV i Ministarstva kulture Republike Srbije u periodu jul-decembar 2010.god.

Nastao je u želji da se na taj način doprinese upoznavanju šire društvene zajednice sa položajem i problemima osoba sa invaliditetom u Srbiji. Naš drugi, isto toliko značajan motiv bila je i težnja da se putem ovog projekta stvore uslovi za rešavanje problema nedovoljnog broja kratkometražnih i dugometražnih filmova na temu osoba sa invaliditetom u Srbiji.

Projekat UMETNOST RUŠI ZIDOVE je jedinstven i specifičan po tome što predstavlja alternativno rešenje problema – nepostojanje filmski visoko obrazovanih osoba sa invaliditetom.

Zbog svega gore navedenog, došli smo na ideju da osobama sa i bez invaliditeta omogućimo sticanje znanja o osnovama filmskog jezika i da im damo priliku da svoje stečeno teorijsko znanje pretoče u praksu snimanjem kratkih filmova.

Projektom UMETNOST RUŠI ZIDOVE kroz ukupno 24 radionice, polaznicima/cama je omogućeno sticanje znanja najpre iz oblasti Osnova invalidnostisocijalni i medicinski model invalidnosti, terminologija invalidnosti, diskriminacija osoba sa invaliditetom, inkluzija i dr. u cilju osnaživanja i edukovanja i radi korektnog pristupa i perspektive iz koje se filmovi stvaraju, a zatim znanja iz oblasti Osnova filmskog jezika i proces nastajanja scenarija.

Polaznici/e kursa su za izuzetno kratak period, tokom tri meseca, primenjenom metodologijom, vrlo uspešno ovladali/e osnovnim principima što potvrđuju realizovana (do sada) 3 projekta (filma) pod nazivom „Vera i nada“ Dragoljuba Krndije, „Neobičan putnik s osmehom“ Jelene Radović i „Tražim posao“ Djurdje Gligorić i Ivane Rendulić.

Voditelj filmskih radionica i supervizor je Zoran Cvetković, dr filmologije u struci teorija i estetika filma i režiser u TV Vojvodina.

Planirano je predstavljanje filmova na TV programima za širu publiku kao i na filmskimmanifestacijama i festivalima.

U planu je nastavak projekta gde će ova grupa polaznika/ca nastaviti da se edukuje iz oblasti montaže i produkcije filmova a druga grupa naših članova takođe proći obuku iz osnova filmskog jezika.

Dodatne informacije i prijave za početni nivo radionica:

– telefonom: 062/24-04-04 ( Koordinatorka projekta Milesa Milinković) ili 021/524-781 (Kancelarija udruženja distrofičara, radno vreme 8-14 časova)

– emailom: filmskeradionice@gmail.com ilim.milesa@gmail.com

TREJLER MOŽETE POGLEDATI NA:

http://www.youtube.com/watch?v=ZgGWppRuDJo

Prevedi »