UMETNOST RUŠI ZIDOVE Novi Sad 2012

Udruženje distrofičara južnobačkog okruga je po drugi put realizovao projekat „Umetnost ruši zidove“ koji podrazumeva obuku osoba sa invaliditetom i osoba bez invaliditeta o modelima invalidnosti, diskriminaciji, terminologiji invalidnosti a zatim i obuku iz osnova filmskog jezika. Uz teorijska znanja, učesnicima/cama se pružila prilika da osmisle scenario a zatim i da budu režiseri filmova.

Produkt prošlogodišnjeg projekta su 4 kratka filma, nagrade na dva međunarodna festivala i velika gledanost filmova na internetu i na RTV Vojvodini gde su bili prikazivani do sada 5 puta.

Ove godine, projekat je podržalo Ministаrstvo zа ljudskа i mаnjinskа prаvа, držаvnu uprаvu i lokаlnu sаmouprаvu-Uprava za ljudska i manjinska prava na konkursu za projekte udruženja radi unapređenja i zaštite ljudskih prava u Republici Srbiji.

U ovogodišnjem projektu polaznici su se teoretski i praktično upoznali i savladali nekoliko filmskih i televizijskih žanrova: Izradu promotivnih spotova, paralelnu montažu, naizmenično praćenje životnih priča više likova, multicam montažu, odnosno snimanje studijskog filma sa više kamera iz različiti uglova i planova, njihova kordinacija i specifičnost montaže istog.

Kroz 4 filma i 3 spota bavimo se pravima osoba sa invaliditetom, pravima koja su često zanemarena usled raznih psiholoških i fizičkih barijera u okolini.

Naši polaznici/ce su pod supervizorstvom dr. Zorana Cvetkovića osmislili, režirali i snimili filmove:

6 (šest); Scenario i režija: Tatjana Stojšić Peković i Olivera Radovanović

Film „6 “ daje odgovor na pitanja šta je potrebno osobama sa invaliditetom za aktivno učešće u društvu, za kvalitetan život, za mogućnost da doprinose zajednici u kojoj žive? Šta je personalna asistencija? Zašto je važna?

Priča nije završena; Scenario i režija: Dragoljub Krndija i Jelena Radović

O svojim različitim i ponekad isprekidanim putevima i teškoćama koje prevazilaze u toku obrazovanja, govore tri osobe sa invaliditetom u eksperimentalnoj formi filmskog prikaza.

Stvaramo zajedno; Scenario i režija: Đurđa Gligorić

Ovom dokumentarnom reportažom se prikazuje zajednički rad dece sa invaliditetom i dece koja nemaju invaliditet – na stvaranju umetnosti, odnosno zajedničke pozorišne predstave.

Čaj za dvoje; Scenario i režija: Jožef Majer

Kroz jednu naizgled običnu situaciju, ova igrana forma dodiruje emotivni život osoba sa invaliditetom pokazuje specifičnost funkcionisanja osoba sa invaliditetom.

Kao i 3 spota od po 30 sekundi koji se bave:

Pravom osoba sa invaliditetom na rad, pristupačnost i asistivne tehnologije,http://www.youtube.com/watch?v=B20yrb6UsQM

Pravom na roditeljstvohttp://www.youtube.com/watch?v=PTncvpVPLTY&feature=related

Pravom na bavljenje umetnoću i kulturom

http://www.youtube.com/watch?v=jSH3RFkTH0o&feature=related

Spotovi i filmovi su dostupni na sajtu www.youtube.com –na kanalu „udfvoj“ odnosno na http://www.youtube.com/user/udfvoj?feature=watch

 

Milesa Milinković,                               koordinatorka projekta

 

Prevedi »